Mogu li javne politke biti efikasnije i ekonomičnije?

18. Septembar 2020.

Kada Vlada donosi odluku o pripremi i sprovođenju javnih politika i propisa, kojima će se definisati mere za  rešavanje suštinskih problema u društvu ili koristiti prilike za dalje unapređenje stanja u različitim oblastima,  vode se načelima upravljanja sistemom javnih politika, utkanim u Zakon o planskom sistemu Republike Srbije. Neka od ključnih načela za donošenje i sprovođenje javnih politika i propisa odnose se na realističnost i finansijsku održivost predloženih intervencija, njihovu ekonomičnost i proporcionalnost u odnosu na očekivane efekte. U cilju poštovanja ovih načela neophodno je jasno utvrditi troškove javnih politika i propisa, njihove izvore finansiranja i njihov uticaj na budžet.

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora pružio je podršku Republičkom sekretarijatu za javne politike i drugim relevantnim organima državne uprave u implementaciji novog regulatornog okvira za upravljanje javnim politikama zasnovanim na dokazima, kroz formulaciju i primenu praktičnih alata, kao i sprovođenjem obuka za državne službenike u ovoj oblasti. 

Sa tim ciljem je u okviru Projekta, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Ministarstvom finansija, razvijen Priručnik za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa, koji treba da pomogne državnim službenicima da na pouzdan način procene troškove sprovođenja javnih politika i propisa. Priručnik vodi čitaoca kroz sve korake obračuna troškova uz pregršt praktičnih primera i saveta i povezuje procenu troškova javnih politika i propisa sa obaveznom procenom finansijskih efekata zakona, drugih propisa ili drugih akata na budžet (PFE).  Priručnik je dodatno obogaćen listom standardnih troškova koje službenici mogu koristiti u obračunu, kao i drugim alatima koji mogu olakšati obračun troškova.

Iako je  prvenstveno namenjen službenicima u ministarstvima i ostalim organima i organizacijama državne uprave, koncepti i metodi obračuna troškova izloženi u Priručniku relevantni su i za druge nivoe vlasti i druge aktere koji učestvuju u izradi planskih dokumenata i propisa i koji upravljaju njihovim sprovođenjem. 

Osim na sajtu projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora,  priručnik je dostupan i na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.