download

Eksterna evaluacija Strategije reforme javne uprave u Srbiji

download

Izveštaj o analizi potreba za obukom državnih službenika u oblasti upravljanja javnim politikama

download

Izveštaj o lekcijama naučenim kroz evaluaciju

download

Priručnik za analizu efekata javnih politika i propisa

download

Priručnik za izradu srednjoročnih planova

download

Priručnik za učešće javnosti u planiranju, izradi i praćenju sprovođenja javnih politika i propisa

download

Priručnik za upravljanje javnim politikama

download

Priručnik za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa

download

Projektni bilten

download

Projektni bilten #2

download

Projektni bilten #3