download

Eksterna evaluacija Strategije reforme javne uprave u Srbiji

download

Izveštaj o analizi potreba za obukom državnih službenika u oblasti upravljanja javnim politikama

download

Izveštaj o analizi Zakona o planskom sistemu

download

Izveštaj o lekcijama naučenim kroz evaluaciju

download

Koordinacija politika i upravljanje krizom: Izveštaj o analitičkom pregledu i preporukama

download

Priručnik za analizu efekata javnih politika i propisa

download

Priručnik za izradu srednjoročnih planova

download

PRIRUČNIK ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

download

Priručnik za učešće javnosti u planiranju, izradi i praćenju sprovođenja javnih politika i propisa

download

Priručnik za upravljanje javnim politikama

download

Priručnik za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa

download

Projektni bilten

download

Projektni bilten #2

download

Projektni bilten #3

download

PROJEKTNI BILTEN #4

download

Projektni bilten #5

download

SREDNjOROČNA ANALIZA I VREDNOVANjE UČINAKA AKCIONOG PLANA (2021-2025) ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI (2021-2030)