Sprovođenje

GOPA

Lider u konsultantskom poslovanju, GOPA Worldwide Consultants sprovodi projekte u zemljama u razvoju i tranziciji, u ime nacionalnih i međunarodnih razvojnih partnera, nacionalnih vlasti, predstavnika industrije i organizacija civilnog društva. Kako bi osigurali da programi koje implementiramo imaju dugoročan uticaj na ekonomski razvoj, održivost i smanjenje siromaštva, fokusiramo se na strukturne reforme i izgradnju kapaciteta u pet ključnih sektora. Ovih pet sektora predstavljaju našu posvećenost poboljšanju socijalne i ekonomse situacije ljudi kroz podsticanje obrazovanja i zapošljavanja, upravljanja i privrednog razvoja, ruralnog razvoja i životne sredine, i merenje dugoročnih uticaja intervencija putem statistike, praćenja i evaluacije. B&S Europe

B&S Europe je konsultantska firma sa sedištem u Briselu, koja od 1991. godine pruža usluge tehničke podrške kompanijama, javnim organizacijama i institucijama, posebno u okviru programa i projekata koje finansiraju međunarodne i bilateralne organizacije. Sa više od dvadeset godina iskustva, B&S Europe pruža usluge izgradnje kapaciteta u različitim tehničkim oblastima

PwC

PwC je mreža kompanija u koje rade u 157 država širom sveta, sa 276000 zaposlenih  posvećenih pružanju kvaliteta u oblasti osiguranja, poreskih i savetodavnih usluga. PwC kompanije pomažu organizacijama i pojedincima da dostignu ciljeve kojima streme.

Belit

Belit je inovativna IT kompanija koja pruža usluge kako privatnim i javnim kompanijama, tako i vladinim i nevladinim organizacijama. Više od petnaest godina Belit stvara rešenja koja pomažu klijentima da ostvare trajna unapređenja svojih performansi. Tokom godina stvoren je tim sposoban da uspešno odgovori i na najizazovnije probleme i pri tome zadrži prepoznatljiv kvalitet i inovativnost.

Konsultanti

Samo Godec

Vođa tima, Ekspert za upravljanje javnim politikama

Tomas Keršer

Ključni ekspert za reformu javne uprave