Kontakt

EU za podršku reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

Dragoslava Jovanovića 3

11000 Beograd

Telefon: +381 11 402 9563

E-mail: milica.zivkovic@gopa.de

map