Projektni bilten #5

19. April 2023.

Pripremljen je projektni bilten #5, sa novim informacijama o aktivnostima realizovanim u okviru projekta EU za podršku reformi javne uprave.

Teme u ovom broju:

  • Monitoring sprovođenja RJU u realnom vremenu
  • CAF: Obuka facilitatora iz javne uprave
  • Nove veštine za državne službenike
  • Sastanci Međuministarske projektne grupe

Projektni bilten #5 dostupan je za preuzimanje u odeljku Downloads.