OKRUGLI STO O ANALIZI ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU

13. Jul 2022.

Zakon o planskom sistemu (ZPS) i njegova dosadašnja primena već su napravili suštinske promene u načinu formulisanja i planiranja javnih politika u Srbiji, zaključeno je na okruglom stolu na kome je sa predstavnicima stručne javnosti razgovarano o preporukama datim u okviru nedavno završenog Izveštaja o analizi Zakona o planskom sistemu i njegovoj primeni. 

Okrugli sto, koji su 7. jula 2022. godine organizovali Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) i projekat EU4PAR, okupio je više od 70 učesnika, predstavnika institucija javne uprave, međunarodnih organizacija i projekata i organizacija civilnog sektora. Cilj je bio da učesnici podele svoja iskustva u izradi dokumenata javnih politika i propisa i da se razgovara o preporukama za unapređenje zakonskog okvira. 

Na skupu je predstavljen nedavno završen Izveštaj o analizi Zakona o planskom sistemu. Stručnjaci EU4PAR projekta koji su sproveli analizu istakli su da Zakon u velikoj meri doprinosi uspostavljanju zdravog sistema upravljanja politikama koji je usmeren na efektivno, efikasno i ekonomično kreiranje politika, zasnovano na čvrstim dokazima i propisanim procesima. Od početka primene Zakona primetno je smanjenje broja dokumenata javnih politika i uvođenje reda u sistem planiranja. Stručnjaci su zaključili da je struktura Zakona odgovarajuća, ali je potrebno da se kroz podzakonska akta obezbedi njegova efikasnija primenjivost. Uz predstavljanje analize različitih aspekata ZPS-a, stručnjaci projekta su izneli i preporuke za dalje unapređenje zakonskog okvira, kako bi se prevazišli postojeći izazovi navedeni u Izveštaju.

U svom izlaganju predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) su istakli da je kvalitet analize efekata dokumenata javnih politika i propisa poboljšan, proces sprovođenja konsultacija je unapređen, a vidljivi su i značajni pomaci u procesu izveštavanja primenom Jedinstvenog informacionog sistema (JIS). Međutim, izazove u  implementaciji ZPS-a identifikovao je i RSJP, uključujući nedovoljno  razumevanje propisanih zahteva za sprovođenje analize efekata, nesistematično praćenje sprovođenja propisa i nedostatak preciznih uputstava za sprovođenje konsultacija i uputstava za obaveštavanje javnosti o rezultatima konsultacija.

U drugom delu sastanka učesnici su diskutovali o predloženim preporukama u okviru dve radne grupe koje su se bavile temama regulatornih inicijativa zasnovanih na dokazima i planiranjem politika. Predlozi dati tokom diskusija, zajedno sa preporukama koje je izradio projekat EU4PAR i inicijativama RSJP-a za izmene zakonskog okvira, u narednom periodu biće iskorišćeni kao osnova za izradu novih i reviziju postojećih podzakonskih akata, kako bi primena Zakona o planskom sistemu u narednom periodu bila efikasnija.