Kako će se menjati javna uprava u narednoj deceniji? Počeo rad na izradi Strategije reforme javne uprave 2030.

25. Decembar 2019.

Inicijalnim sastankom, održanim 23. oktobra 2019. godine u Palati Srbije, započeo je rad na izradi Strategije reforme javne uprave za period 2020-2030. Nova strategija trasiraće put kojim će se javna uprava u Republici Srbiji razvijati u narednoj deceniji. Paralelno sa novom Strategijom, kao prateći dokument, biće razvijen i akcioni plan koji će važiti do 2025. godine.

Sastanku, koji je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku ovog i projekta „Podrška vidljivosti i promociji reforme javne uprave“, prisustvovalo je više od 100 predstavnika državnih institucija, međunarodne zajednice, civilnog sektora i stručnjaka u oblasti javne uprave. Skup je počeo panel diskusijom u kojoj su učestvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave, šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji, pomoćnik ministra za evropske integracije i pomoćnica ministra finansija.  Tokom panela učesnici su imali prilike da čuju dokle se stiglo u proteklom periodu kada je reč o reformi javne uprave i šta su smernice za novu Strategiju, imajući u vidu do sada stečena iskustva. Panelisti su istakli da reforma javne uprave ostaje jedan od prioriteta u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, a da će fokus u narednom periodu biti na iniciranju javnih politika, efikasnijem upravljanju javnim finansijama i ljudskim resursima i unapređenom pružanju usluga građanima.

U nastavku sastanka četiri radne grupa su razmatrale neka od ključnih pitanja kada je reč o procesu reforme javne uprave i identifikovale preko 50 preporuka koje bi mogle da budu polazna osnova za razvoj nove Strategije.

Evropska unija nastaviće da pruža finansijsku i stručnu podršku za reformu javne uprave u Srbiji. Deo te podrške je i projekat „EU za reformu javne uprave u okviru Sektrorskog reformskog ugovora“, u okviru kojeg su angažovani stručnjaci koji će u narednom periodu pružati podršku radnim grupama za izradu nove Strategije. Njihov zadatak je da pruže podršku tokom celog razvojnog procesa, kako bi se administraciji pomoglo u izradi ambiciozne, ali dostižne strategije koja je u potpunosti usklađena sa Zakonom o planskom sistemu Srbije.